Affärsutveckling

 • Affärsutveckling handlar om att skapa möjligheter
 • Affärsutveckling behövs både i privat såväl om offentlig verksamhet
 • Affärsutveckling innebär att utveckla ett företags verksamhet mot fastställda mål
 • Hjälpa ägare och ledning att uppnå fastställda mål
 • Affärsutveckling handlar om att se möjligheter
 • Skapa lönsamhet för företaget
 • Identifiera, utveckla och genomföra tillväxtmöjligheter
 • Affärsutveckling kräver ett strukturerat arbetssätt
 • Affärsutveckling nyttjar kunskap om marknader, kunder, förändringar, trender, tekniker och köpbeteende som finns i och utanför företaget
 • Integrera intern och extern kunskap och samarbeten mellan ett företags olika enheter
 • För att detta skall var möjligt krävs ett helhetsperspektiv på bolaget
 • Affärsutveckling förutsätter lagspel