VI ERBJUDER BACKOFFICETJÄNSTER PÅ DISTANS

VAD VI ERBJUDER
Interim management, administration, strategiarbete, försäljning, marknadsföring, ekonomi, juridik, styrelsearbete, försäkring, förändringsarbete, och projektledning.

BACKOFFICETJÄNSTER
MEDIA
Analys och översyn av närvaro i sociala medier, handlingsplan sociala medier, marknadsmaterial, copy, reklam webbadministration, film, text och layout, marknadskampanjer, presentationsmaterial och eventkoordinering.

MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING
Exempelvis: kundprospektering, leadsgenerering, leverantörsanalyser, omvärldsbevakning,  inköpsanalyser, konkurrensanalyser, upphandling, offentlig upphandling.

Avtal, policy och styrdokument
Avtalsskrivning, aktieägaravtal, anställningsavtal, arbetsmiljöpolicy, attestrutiner, fullmakter, miljöpolicy, hållbarhetspolicy, lönepolicy, GDPR, uppdragsavtal, styrelsedokument, sekretessavtal, personalinstruktioner, styrdokument och liknande.
Research
Leverantörsjämförelser, konkurrensanalys, omvärldsanalys, medarbetarundersökningar, kundundersökningar, bakgrundskontroller, upphandlingar, prospektering, konkurrensbevakning, leverantörsöversyn, upphandling.

EKONOMITJÄNSTER
Exempelvis;
Kostnadsanalys, finansiell analys, budget, kalkyler, årsredovisning, investeringsmemorandum, med mera.

ÖVERSYN AV SAKFÖRSÄKRING
Analys av befintligt  försäkringsskydd, villkorsomfattning, försäkringsbelopp och självrisker.

SKADEHJÄLP
Villkorstolkning, reglering under självrisk/regress, förhandling med försäkringsbolag.

UPPHANDLINGSSTÖD
Kravspecifikation och utvärdering vid direktförsäkring.
Behov av föräkringsförmedlare?

SKADEFÖREBYGGANDE ANALYS
Vatten,- brand,- inbrotts,- och ansvarsskador.