Möjliga utfall vid en beslutspunkt

 • Fortsätt som planerat eller enligt reviderad plan
 • Gå tillbaka, revidera, omarbeta, komplettera
 • Avbryt projektet och dokumentera resultat, skriv slutrapport

Exempel på beslutspunkter

 • Starta förstudie
 • Starta projektplanering
 • Starta projektgenomförandet
 • Stäm av projektet
 • Mål uppfyllt
 • Lämna över resultat
 • Stäng projektet
 • Stäm av effektmål