Tjänster
Kontroll och styrekonomi
Effektiviseringsfrågor
Just in time
Budgetkontroll
Likviditetsanalys
Bidragskalkylering
Projektekonomi
Upphandling och uppföljning
Ekonomistyrning med inriktning på verksamhetsstyrning, operativ och finansiell analys, uppföljning av nyckeltal, organisationsfrågor, logistikfrågor, effektiveringsanalys, budget och bokslut.