ÖVERSYN AV SAKFÖRSÄKRING
Analys av befintligt  försäkringsskydd, villkorsomfattning, försäkringsbelopp och självrisker.

SKADEHJÄLP
Villkorstolkning, reglering under självrisk/regress, förhandling med försäkringsbolag.

UPPHANDLINGSSTÖD
Kravspecifikation och utvärdering vid direktförsäkring.
Behov av föräkringsförmedlare?

SKADEFÖREBYGGANDE ANALYS
Vatten,- brand,- inbrotts,- och ansvarsskador.

Lars Sandelin
Över 35 års erfarenhet av försäkringsupphandlingar, skadeförebyggande arbete, olika former av riskbesiktningar, riskanalyser, riskvärderingar
samt ett stort antal ledande roller hos försäkringsbolag och försäkringsförmedlare.

 

Kontakta oss