Lean
Bakgrund

 • Lean utvecklades efter andra världskriget i Japan.
 • Begreppet Lean tillkom 1990. Tidigare kallades det för TPS (Toyota Production Systems)
 • Lean fokuserar på ständiga förbättringar av processer och metoder med fokus kundnytta.
 • Bilföretaget Toyota var nära konkurs och beslut togs att fokusera på tre områden
 • 1. Bygg bara det som behövs
 • 2. Eliminera allt som inte skapar nytta
 • 3. Stoppa om något blir fel
 • Lean har tagit steget in i tjänstesektorn, produktutveckling, offentlig förvaltning, vård och omsorg
 • Syftet är effektivisering av arbetsmetodik

Lean kan ge resultat i form av

 • ökad kundnöjdhet,
 • kortare ledtider
 • kortare väntetider
 • lägre lagerbindning
 • färre reklamationer
 • hållbar utveckling
 • förbättrad arbetsmiljö
 • förbättrad personalhälsa
 • bättre ekonomiskt resultat
 • stärkt konkurrenskraft

Just-in- time och Kaizen

 • Två av Leans principer är Just-in-time och Kaizen
 • Just in Time bygger på att samtliga flöden ska löpa jämnt i takt med efterfrågan
 • Kaizen betyder kontinuerlig förbättring
 • Målet är att minska slöseri, det vill säga eliminera moment som innebär resursanvändning som inte tillför värde

Vad krävs för att lyckas med Lean?

 • Att mål och visioner och värdegrund är tydligt definierade och kommunicerade
 • Att metodiken är anpassat utifrån den specifika verksamheten
 • Att alla i organisationen är delaktiga
 • Att alla förstår hur de ska jobba med metodiken
 • Att det är en långsiktig process som behöver tid
 • Respekt för individen att respektera varandras yrkesroller
 • Förståelse för att man arbetar med något som tillför värde
 • Ansvar, samarbete, lärande, öka kunnandet och prestera bättre
 • Team-work är centralt