• Situationsanpassat ledarskap handlar om medvetenhet, självinsikt och flexibilitet.
 • Situationsanpassat ledarskap innebär att man anpassar kommunikation och handlingar utifrån en förståelse av medarbetarens behov, kompetens och uppfattning.
 • En person kan behöva mycket stöd och uppmuntran i en viss situation, men kortfattad information i en helt annan uppgift.
 • Genom att att vara flexibel i sin kommunikation kan man bemöta människor på ett bättre sätt.
 • Det allra viktigaste är att uppnå förtroende och tillit över tid.
 • Flexibiltet i ledarskapsstil ska  resultera i bättre arbetsresultat, nöjdare medarbetare och bättre personalhälsa.
 • Blanchard och Herseys situationsanpassade ledarskapsmodell har, liksom alla andra ledarskapsteorier, nackdelar och har stött på en del kritik.
 • Kritiken påekar att teorin enbart behandlar ledarens agerande. Medarbetarens agerande och relationen dem emellan är inte i fokus.
 • En annan kritisk röst har höjts angående att ledarskapsstil inbegriper mycket mer än beslutsfattande, vilket för att teorin lämnar övriga delar av ledarskapet därhän.
 • Ledarskap handlar om mycket mer än en fyrfältarmatris.Fundera gärna över den ytterligare förenklade matrisen gällande parametrarna nedan. Hur skulle du agera?
 • Kan.
 • Kan inte.
 • Vill.
 • Vill inte.

Situationsanpassat ledarskap

 

Kan och vill