Upphandlingsstöd, försäljning och projektledning

Offentlig sektor köper varor och tjänster av det privata näringslivet för 900 miljarder kronor årligen.
Här finns det både stora och små affärer för den som är driven.
Att genomföra en offentlig upphandling är enkelt med rätt stöd och hjälp.
För att vara lyckosam i detta behövs en genomtänkt metodik och strategi.

• Planera på medellång sikt tre till fyra år

• Integrera offentlig upphandling i affärsplanen/verksamhetsplanen

• Involvera försäljningsavdelningen och marknadsavdelningen

• Bevaka kommande upphandlingar

• Analysera tidigare upphandlingar

• Analysera tidigare anbud och priser

• Bevaka konkurrenter

•  Våga uppvakta upphandlarna och inköparna. Bidra med dina kunskaper – våga sälj

• Välj dina strider, lämna inte anbud på allt utan välj de upphandlingar som du tror att du har en chans att vinna

Genom olika upphandlingsverktyg kan konkurrentanalyser, tidigare anbud, förfallodatum på befintliga kontrakt och kommande upphandlingar tas fram.
Allt för att hjälpa dig och din organisation att få till en strukturerad process för att ta del av stora kontrakt i offentlig och privat sektor.
Referenser lämnas på begäran.